null

Entelia

 • Entelia

  Entelia


  Produced from carefully selected Koroneiki olives grown under the White Mountains of Western Crete
  $19.95
 • Entelia 1L Can

  Entelia 1L Can


  Produced from carefully selected Koroneiki olives grown under the White Mountains of Western Crete
  $26.95
 • Entelia 2L PET

  Entelia 2L PET


  Produced from carefully selected Koroneiki olives grown under the White Mountains of Western Crete
  $28.95
 • Entelia 5L Tin

  Entelia 5L Tin


  Produced from carefully selected Koroneiki olives grown under the White Mountains of Western Crete
  $69.95