Entelia

 • 2017 Entelia


  Produced from carefully selected Koroneiki olives grown under the White Mountains of Western Crete
  $19.95 $13.95
 • Entelia


  Produced from carefully selected Koroneiki olives grown under the White Mountains of Western Crete
  $19.95
 • Entelia 5L Tin


  Produced from carefully selected Koroneiki olives grown under the White Mountains of Western Crete
  $69.95